อัสลามุอะลัยกุ้ม.....สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอิสลามศึกษา หากต้องการระบบช่วยเหลือในการให้คำอธิบายการใช้งานกรุณาคลิกที่ " เมนูแนะนำวิธีการใช้งาน "หรือคลิกที่ปุ่มตัวอักษร " i " สีเขียวเหลือง
 
 
เรื่อง การชำระให้บริสุทธิ์สะอาดในอิสลาม
—————————————————————
มาตรฐานการเรียนรู้ ส ๑.๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สาระที่ ๑ ศาสนา ศึลธรรม จริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔