เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม
     
 
ข่าว
 
ข่าวสาร เพื่อการพัฒนาชุมชน

เกาะติดสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตน เช่น ชาวบ้านทั่วไป อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ ฯลฯ ได้รับทราบ ช่องทาง โอกาส ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยความคิด ความต้องการของตนเอง เช่น สภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน

ข่าวเด่น

สภาพัฒนาการเมือง

  1. สภาพัฒนาการเมือง กระตุ้นชุมชนรีบยื่นโครงการ ใช้เงินกองทุน 130 ล้าน
  2. “สน รูปสูง” ชี้ทิศทางสภาพัฒนาการเมืองปี 52 "ปั้นตำบลต้นแบบปลุกการเมือง"

สภาองค์กรชุมชน

  1. ผ่ากลไก “สภาองค์กรชุมชน” “ต้องปรับราชการให้เข้าถึงพลังชาวบ้าน”
  2. รายชื่อสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแ้ล้ว
  3. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดปัตตานี
  4. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดนราธิวาส
  5. รายชื่อสภาองค์กรชุมชน จังหวัดยะลา
 
 
เปิดโลกสายบุรี : นี่คือชีวิตลุ่มน้ำ  
 
 

ปรากฏการณ์น้ำแดง : สึนามิแห่งลุ่มน้ำ
เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว (ราวพ.ศ. 2511) มีหลักฐานยืนยันจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโส ณ บริเวณเทือกเขาบูโด  ซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำหนึ่งของลุ่มน้ำสายบุรี เกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำแดง (สึนามิแห่งลุ่มน้ำ) ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทำให้สันนิษฐาน

เนื่องจากภาพ

ตะเกียงโมเสส กับ แพะสองตัว
ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี

ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำสายบุรีในเบื้องต้นทำให้เข้าใจว่า ลุ่มน้ำสายบุรีมีแหล่งกำเนิดจากแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ต่อ)

นกเงือกแห่งเทือกเขาบูโด

นกเงือกแห่งเทือกเขาบูโด
วันนี้ เรามีนัดกับเกษตรตำบลกาเยาะมาตี และแกนนำของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อให้พาทีมวิจัยไปดูพื้นที่และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำทั้งแบบรัฐและแบบชาวบ้าน (ต่อ)

ไอร์ : นัยแห่งสายน้ำ

ไอร์ : นัยแห่งสายน้ำ
“สายบุรี” ชาวไทยเชื้อสายมลายูเรียกว่า "ตะลุบัน" (Taluban; Teluban) หรือในภาษามาเลย์-สันสกฤตเรียกว่า "เซลินดุงบายู" (Selindung Bayu) แปลว่า ที่กำบังลมพายุ และเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึง (ต่อ)

 

 
 
สีสันชายแดน : แสนสุข ทุกข์เศร้า คละเคล้ากันไป  
 
 
ก๊ะนี ที่มายอ :  ซุปไก่บ้านจานเลิศ
ันนี้ทั้งสองมีความสุขเมื่อได้พบลูกค้าเก่าแก่ เราไม่ได้พูดอะไรมาก ต่างก็รู้และเข้าใจกันว่า เราต่างมาพบกันด้วยความปรารถนาดี และอาหารเราได้ลิ้มรสด้วยลิ้น จิตใจเราสัมผัสด้วยแววตา (ต่อ)

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้
 

เสียงประทัดที่ปัตตานี : เกียฮ่อซินนี้ ซินนี้ตั้วถั่น

เกียฮ่อซินนี้ ซินนี้ตั้วถั่น คือ สวัสดีปีใหม่ ขอให้ร่ำรวยๆ จีนแต้จิ๋วก็ว่า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ จีนกลางก็ว่า ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาฉาย แปลว่า ขอให้ประสบโชคดี ขอให้มั่งมีปีใหม่ (ต่อ)

เล่งจู้เกี้ยง : วันนี้ไม่เงียบเหงา

เล่งจู้เกี้ยง : วันนี้ไม่เงียบเหงา
เมื่อวานผ่านไปแบบอุ่นเครื่อง ทุกบ้านเรือนร้านค้าต่างก็ไหว้บรรพบุรุษกันอยู่ที่บ้าน มีส่วนน้อยที่ออกไปไหว้นอกบ้าน แต่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อตอนเย็นๆที่ศาลเจ้าเล่งจู่เกี้ยงหรือลิ้มก่อเหนี่ยว (ที่ย้ายมาจากที่เดิม (ต่อ)

ปัตตานี : สีสันวันเด็ก 2552 เสียงแห่งความหวัง
นับตั้งแต่ยามเช้า เหมือนกับฟ้าไม่เต็มใจ บรรยากาศมืดครึ้มไปหมด ลมพัดแรง พัดพาเอาฝนห่าใหญ่ตกมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ทำให้รู้สึกใจหายว่าวันเด็กปีนี้จะเงียบเหงา หรือเด็กๆอาจจะไม่ได้ไปเที่ยว (ต่อ)

 
 
เครือข่ายสันติวิธี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติฯ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฯ ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
Copyright 2009 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม. มหิดล ศาลายา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอ. ปัตตานี