Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Tuesday, 20 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4116188
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อบรม
รายงานสรุปการอบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล

อบรมจิตวิทยาสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันที่ 13 14 กรกฎาคม 2552ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

วิทยากร ศ.ดร. แคทเธอรีน นอร์สเวิร์ธตี้

ดาว์นโหลดรายงานฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สานเสวนาเพื่อป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน PDF พิมพ์ ส่งเมล

ผศ.ดร.ปาริชาด   สุวรรณบุบผา
รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี


โครงการสานเสวนา
อันเป็นโครงการหนึ่งของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการบริการวิชาการจัด "สานเสวนา" ให้กับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาสามปีสืบเนื่องติดต่อกัน เป็นการนำเสนอกระบวนการและกติกา เพื่อการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ เกิดเมตตา และปัญญา เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนและสตรีทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งการพัฒนาสตรีให้เป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้ได้รู้จักการสานเสวนา เพื่อการสื่อสารเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ ส่งเมล

การฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3
เรื่อง การเป็นกระบวนกรสร้างสันติ (นักประสานสันติ)
โครงการส่งเสริมแกนนำสร้างสันติในระบบสาธารณสุข
วันจันทร์ ๑๗ - วันพฤหัสบดี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐  ณ วังรี  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

จำนวน ๒๖ หน้า Download PDF

การฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ ส่งเมล

การฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง "การสานเสวนาเพื่อสร้างกลไกการสื่อสารอย่างสันติ"

โครงการส่งเสริมแกนนำสร้างสันติในระบบสาธารณสุข
วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๐  ณ วังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปา จ.สุพรรณบุรี

จำนวน ๑๙ หน้า Download PDF

รายงานสรุปการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำสร้างสันติ ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ ส่งเมล

รายงานสรุปการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำสร้างสันติ ครั้งที่ 2
"การสานเสวนาเพื่อสร้างกลไกการสื่อสารอย่างสันติ  วันที่ 5-7 ตุลาคม 2550

จำนวน 10 หน้า Download PDF

รายงานสรุปการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำสร้างสันติ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ ส่งเมล

รายงานสรุปการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำสร้างสันติ ครั้งที่ 1

สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข  วันที่ 5-8 กันยายน 2550

จำนวน 11 หน้า Download PDF

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ ส่งเมล

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมสร้างสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ 
เรื่อง สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมแกนนำสร้างสันติในระบบสาธารณสุข
วันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม, กำแพงแสน จ.นครปฐม

ทั้งหมด ๒๖ หน้า แบบ PDF Download

neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th