Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow บทความสันติวิธี arrow บทความอื่นๆ arrow เมื่อการจัดการความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142404
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เมื่อการจัดการความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว PDF พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
เมื่อการจัดการความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4

เมื่อการจัดการความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว

 

 

ศิริพร เพ็งจันทร์

 

             ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในสังคม ซึ่งผลของความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation)  ในสังคมหรือกลายเป็นตัวบั่นทอนหรือฉุดรั้งสังคมไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าก็ได้ทอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปและเรามักมองความขัดแย้งไปในทางที่เป็นทางลบมากกว่าซึ่งผลของความขัดแย้งส่วนหนึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างท่วงทีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในภายหลังก็เป็นได้ ดังกรณีความขัดแย้งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)  กับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่มเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

 

ความขัดแย้ง คือ การรับรู้ถึงความไม่ลงรอยหรือความแตกต่างที่ส่งผลมีการแทรกแซงหรือการคัดค้าน อาจจะเป็นผลมาจากการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อุดมการณ์ที่แตกต่างกัน นำไปสู่การมีระบบคุณค่าที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่เรียกว่า Value Conflict ซึ่งความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งในเชิงของนโยบาย (Policy Conflict) ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Conflict over Resource Uses) หรืออาจจะหมายรวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ก็เป็นได้ บทความฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียบเรียงความหมาย กรอบแนวคิด ประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้ง และประยุกต์แนวคิดของการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับจิตสำนึกของสังคมนำไปสู่ร่วมกันในการแก้ปัญหาในแนวทางที่เหมาะสม            มีผู้ให้มุมมองทัศนะเกี่ยวกับความขัดแย้ง[1]ไว้ คือ ๑.                 The Traditional View of Conflict มองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องไม่ดี เป็นสิ่งชั่วร้าย บกพร่องและควรที่จะหลีกเลี่ยง๒.                 The Human Relations View of Conflict มองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติในทุกกลุ่ม ทุกสังคม เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เราจะพบกับความแตกต่างทางความคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว๓.                 The Interactionist  View of Conflict ความขัดแย้งบางอย่างมันเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความขัดแย้งก็คือการนำเอาความจริง


[1] เอกสารการสอนวิชา การจัดการภาครัฐ ของ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th