Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142418
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

11-06-2552 คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ: จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรธน. PDF พิมพ์ ส่งเมล

 

Image

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการในรูปแบบ PDF

ดาวน์โหลดกำหนดการในรูปแบบ PDF

วันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน  2552      

                       

เวลา

หัวข้อ/ รายละเอียด

วิทยากร

12.30 13.00 น.

* ลงทะเบียน

 

13.00-14.45 น.

* การอภิปราย โดย

   ผู้แทนฝ่ายการเมือง จำนวน 2 คน

   ผู้แทนฝ่ายพลเมือง จำนวน 2 คน

   ผู้แทนฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน

   ผู้แทนฝ่ายประชาสังคม จำนวน 1 คน

*  ผู้ดำเนินรายการ โดย

   ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

   มหาวิทยาลัยมหิดล

*  ผู้แทนฝ่ายการเมือง โดย

     ส.ส.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี

     ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข

ผู้แทนฝ่ายพลเมือง โดย

คุณปรีดา  เตียสุวรรณ

     อยู่ระหว่างการประสานงาน

*  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ โดย

    ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์

*  ผู้แทนฝ่ายประชาสังคม โดย

   

14.45 - 16.00  น.

* อภิปรายทั่วไป เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น

* สรุปความคิดเห็นและปิดการอภิปราย

*  ผู้ดำเนินรายการ โดย

   ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

 

 

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 


 

รูปแบบการอภิปราย

          การอภิปรายโต๊ะกลม  โดยเชิญตัวแทนฝ่ายการเมือง จำนวน 2 คน  ฝ่ายพลเมือง จำนวน 2 คน ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน และฝ่ายประชาสังคม 1 คน เป็นผู้อภิปรายนำ  แล้วเปิดอภิปรายทั่วไป

 

หัวข้อและสถานที่

           สถานที่จัด คือ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม โรงพยาบาลวชิระ เวลา 13.00 – 16.00 น.    โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.                                 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม  2552 หัวข้อ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน

2.                                 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  2552  หัวข้อ ส.ส. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน

3.                                 วันพฤหัสบดีที่ มิถุนายน  2552 หัวข้อ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน

4.                                 วันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน  2552  หัวข้อ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5.                                 วันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน  2552 หัวข้อ ประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญ

6.                                 วันพฤหัสบดีที่ 25  มิถุนายน  2552  หัวข้อ รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th