Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow บทความสันติวิธี arrow สถานการณ์ใต้ arrow สันติวิธีกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Monday, 25 January 2021  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4156866
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สันติวิธีกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
สันติวิธีกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความมั่นคง

Image โคทม  อารียา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

                แนวคิดเรื่องความมั่นคง  มิได้มั่นคงถาวรหากเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของสังคมมนุษย์  ภัยคุกคามล่าสุดต่อความมั่นคงคือลัทธิการก่อการร้ายและลัทธิต่อต้านการก่อการร้าย  มีการกล่าวว่าลัทธิดังกล่าวเป็นผลมาจากการปะทะระหว่างอารยธรรมคริสต์กับอิสลาม  ทำให้มีการแพร่กระจายความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นภายในฝ่ายเอกเทวนิยมด้วยกันนั้นไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ที่นำโดยอารยธรรมคริสต์  และจากการตื่นขึ้นของอารยธรรมอิสลามในระดับโลก  ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการนำศาสนาอิสลามมาเป็นข้ออ้างในการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและความขัดแย้งที่ยอมกันไม่ได้นั้น  มนุษย์มักใช้ความรุนแรง  ในรูปของสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามกลางเมือง  ปัจจุบัน  สงครามระหว่างประเทศเป็นไปได้น้อยลง  อาจเป็นเพราะเกรงหายนภัยจากสงครามนิวเคลียร์ที่จะทำให้คู่สงครามและแม้ฝ่ายอื่น ๆ ล้วนปราชัยไปด้วยกัน  ในศตวรรษที่ผ่านมา  มีหลายครั้งที่ประชาชนผู้ถูกกดขี่  ต่อสู้กับอำนาจรัฐที่มีพลังอำนาจเหนือกว่าโดยใช้สันติวิธี  คำถามใหม่ที่ต้องแสวงหาคำตอบก็คือว่า  จะใช้สันติวิธีอย่างไรให้ได้ผลในกรณีการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย

เพื่อความมั่นคงของรัฐไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความจำเป็นที่จะแก้ไขปัญหาโดยมีสันติสุขเป็นเป้าหมาย  จึงขอเสนอให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  โดยมียุทธศาสตร์คือการสร้างความไว้วางใจ  มีนโยบายคือการรักษาและเสริมสร้างสันติภาพโดยการสื่อสารให้เข้าใจกัน  ภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวมีข้อเสนอเชิงปฏิบัติบางประการที่ขอเสนอไว้ในที่นี้เพื่อให้มีการพิจารณาว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไรหรือไม่neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th