Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142547
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อประชาธิปไตยในพม่าห่วงสถานการณ์การสู้รบตามเขตชายแดนไทย-พม่า ยังไม่ปลอด PDF พิมพ์ ส่งเมล

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อประชาธิปไตยในพม่า

10 ซ. พหลโยธิน 3 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. (02) 617-2004 โทรสาร (02) 617-2003

มือถือ (081) 637-4567 email:

ASEAN INTER-PARLIAMENTARY MYANMAR CAUCUS

Secretariat Office:

18-2 Commercial Centre, Taman Abadi Indah

Off Jalan Klang Lama, 58100 Kuala Lumpur, Malaysia

Web: www.aseanmp.org Email:

Tel: +603-7984 7318 +603-7980 1393

Fax: +603-7983 7318 +603-7981 7782

Mobile: +6012-3750974

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อประชาธิปไตยในพม่าห่วงสถานการณ์การสู้รบตามเขตชายแดนไทย – พม่า
ยังไม่ปลอดภัย แนะอาเซียนเร่งหามาตรการสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่า
22 มิถุนายน 2552 ณ กรุงเทพมหานคร – นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ในฐานะประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อ
ประชาธิปไตยในพม่า (ASEAN INTER-PARLIAMENTARY MYANMAR CAUCUS ) แสดงความห่วงใยถึง
สถานการณ์การสู้รบตามเขตชายแดนไทย – พม่า ที่ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงกว่า 3,000 คน ต้องหนีภัยจากพื้นที่การสู้รบ
เข้ามาฝั่งไทย พร้อมยืนยันรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้ให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรม
แก่ประชาชนเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถ และเสนอแนะรัฐบาลในฐานะประธานอาเซียนเร่งดำเนินมาตรการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืนในพม่าร่วมกับประชาคมอาเซียน กรณีที่รัฐบาลพม่าส่งกองพันเคลื่อนที่เร็ว 8 กองพัน เข้าสนธิกำลังกับทหารกะเหรี่ยงพุทธ (ดีเคบีเอ) โดยแบ่งกำลัง
ออกเป็น 2 ส่วน เข้าโจมตีที่มั่นกะเหรี่ยงค่ายเลอเปอเฮอ ที่ตั้งของฝ่ายเคเอ็นยูตรงข้ามบ้านห้วยพลู ต.แม่สอง และส่วน
หนึ่งเข้าโจมตีกองพันที่ 21 เคเอ็นยู ทำให้ประชาวกะเหรี่ยงต้องหนีภัยจากพื้นที่การสู้รบเข้ามาฝั่งไทย ขณะนี้ ในพื้นที่
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ว่า มีทั้งหมดราว 3,000 คน นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณกล่าวว่าทางรัฐบาลไทยได้จัดให้เจ้าหน้าที่
หลายฝ่ายให้เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในฝั่งไทยและผู้ลี้ภัยอย่างทันท่วงที โดยทางสาธารณสุข
อำเภอท่าสองยาง ดูแลเรื่องสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ จึงเห็นได้ว่ารัฐบาลนี้ ภายใต้การนำของนายก
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านๆ มา
สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การสู้รบในฝั่งพม่ายังไม่ยุติและไม่สามารถวางใจได้ว่าสถานการณ์ปลอดภัย เพราะมีรายงานมาว่า
ยังมีผู้หนีภัยเข้ามาอีก จึงเชื่อว่ารัฐบาลไทยยังไม่ต้องการส่งประชาชนเหล่านี้กลับไปในขณะที่ยังมีสถานการณ์สู้รบ
เพราะรัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียนต้อง เคารพในหลักการแห่งประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน
แต่ตราบใดที่ทางการทหารพม่ายังสนับสนุนกองกำลังของชนกลุ่มน้อยให้โจมตีกลุ่มที่ยังไม่วางอาวุธอยู่และยังควบคุม
ตัวนางออง ซานซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอยู่ในเรือนจำ สถานการณ์มีแต่จะเลวร้ายลง ยากที่จะทำให้
การเลือกตั้งในพม่าในปี 2553 เป็นการเลือกตั้งที่ทั่วโลกยอมรับและหากอาเซียนยังไม่ดำเนินการอย่างจริงจังในการ
ทำให้เกิดสันติภาพและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า พม่าจะยังคงเป็นสมาชิกที่บั่นทอน
ภาพพจน์และเสถียรภาพของประชาคมอาเซียนต่อไป -จบ-
neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th