Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142516
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

30-06-2552 สัมมนาการเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน PDF พิมพ์ ส่งเมล

ทำไมต้องใช้การเมืองนำการทหาร? จะนำได้จริงหรือ? แล้วอนาคตชายแดนใต้จะเป็นอย่างไร?

 

จัดโดย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

 

ขอเชิญท่านร่วมสัมมนา

การเมืองต้องนำการทหาร: ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

 

ท่านเห็นอย่างไรกับการใช้การเมืองเชิงรุกเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนในภาคใต้โดยการ

 

  • สร้างพลังประชาชนจากทุกภาคส่วน/วัฒนธรรมในรูปเครือข่ายสันติภาพชายแดนใต้ (PeaceNet)?
  •  พูดคุย (Peace Talks) กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ?
  • จัดโครงสร้างการบริหารภาครัฐตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง?
  •  สื่อสารสังคมสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ?

 

พบกับ

การนำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืน ด้วยการใช้การเมืองนำการทหารจากมุมมองของตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (4ส) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไปจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

ปาฐกถากล่าวปิดงานโดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในเรื่อง  “ทิศทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ในระยะต่อไปของรัฐบาล”

“ร่วมกันมอง ร่วมกันคิด สู่ทิศทางดับไฟใต้ที่ยั่งยืน”

 

ขอเชิญผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

โทร. 0-2527-7830-9 ต่อ 2408, 2407, 2402   โทรสาร 0-2527-7819, หรือ www.kpi.ac.th

                                                      

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th