Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142536
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

19-08-2552 เสวนาไฟใต้:จุดสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ตรงไหน PDF พิมพ์ ส่งเมล
โครงการงานเสวนา

5 ปี ไฟใต้ : จุดสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ตรงไหน

สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ

 
วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 12.30 น.
ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์  ชั้น 4อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Image
           คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการด้านต่างๆ เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายชาวบ้านและสื่อมวลชนมาตั้งแต่ปี 2547 ในการเปิดพื้นที่และสร้างกระบวนการต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ได้เข้าถึงกลไกความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี การทำงานร่วมกันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งในประเด็นสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคงทางทรัพยากรและชีวิต และแนวนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐ ซึ่งล้วนมีประเด็นสำคัญที่ควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งให้เกิดสังคมสงบสุขต่อไป    

 Image

      พร้อมกันนี้ในวาระครบรอบ 35 ปีของการก่อตั้งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำงานวิจัยและกิจกรรมทางสังคม  เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการจัดงานเสวนา 5 ปี ไฟใต้ : จุดสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ตรงไหน สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ ในวันที่ 19 สิงหาคม ศกนี้   เพื่อเปิดเวทีให้หน่วยงานต่างๆ นิสิต  นักศึกษา นักวิจัย และสาธารณชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชายแดนใต้
  2. เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นสู่นิสิต นักศึกษา นักวิจัยและสาธารณชนทั่วไป

องค์กรร่วมจัดคณะทำงานวาระทางสังคม  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาและสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  และคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

neg6.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th