Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142602
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

08-09-2552 ปาฐกถาพิเศษ"เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น ทางเลือกและทางรอดที่เป็นจริง?" PDF พิมพ์ ส่งเมล
เชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ

"เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น ทางเลือกและทางรอดที่เป็นจริง?" โดย เฮเลนา นอร์เบิร์ก – ฮอดจ์วันอังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน ปี 2552 เวลา 10.00-14.00 น.

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
School for Wellbeing Studies and Research
โครงการความเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติฯ


เครือข่ายตลาดสีเขียว
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

กำหนดการ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๐.๓๕ น.
กล่าวต้อนรับ
โดย ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๕ น.
แนะนำ เฮเลนา นอร์เบิร์ก – ฮอดจ์
โดย ภิกษุณีธัมมนันทา เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
ปาฐกถา เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น ทางเลือกและทางรอดที่เป็นจริง?
โดย เฮเลนา นอร์เบิร์ก – ฮอดจ์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารออร์แกนิก)
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ถาม – ตอบ เรื่องเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เสวนา ธุรกิจสีเขียวกับอาหารท้องถิ่น
โดยผู้ผลิต และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

พอทิพย์ เพชรโปรี ผู้จัดการร้าน Health Me
พฤฒิ เกิดชูชื่น ผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด
พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย อำเภอสนามชัยเขต
วัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด ดำเนินรายการ

………………………………………………………………

หมายเหตุ : มีล่ามแปล และเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๕๖๙๘ , ๐๒-๖๒๒-๐๙๕๕
อีเมล
เว็บไซต์ http://www.suan-spirit.com

เฮเลนา นอร์เบิร์ก-ฮอดจ์ (Helena Norberg-Hodge)

เฮเลนา นอร์เบิร์ก-ฮอดจ์ เกิดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๖ ในสวีเดน ศึกษาด้านปรัชญา จิตวิทยา และประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยในออสเตรียและเยอรมนี ก่อนที่จะได้รับทุนนอม- ชอมสกี้ไปศึกษาต่อทางด้านภาษาที่สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา เฮเลนาพูดได้เจ็ดภาษา รวมทั้งภาษาดาลากี

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๕ เฮเลนาได้เริ่มโครงการลาดัก (Ladakh Project) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชุมชนระหว่างประเทศเพื่อนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม หรือ ไอเส็ค (International Society for Ecology and Culture-ISEC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนทั้งประเทศฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ ให้เห็นถึงภัยคุกคามจากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ที่ถูกนำมาครอบให้กับชุมชน และประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม รวมทั้งโลกที่ยึดถือวิถีธรรมชาติ ในขณะเดียวกันไอเส็คยังส่งเสริมการทำให้เศรษฐกิจเป็นของท้องถิ่นอย่างจริงจังอีกด้วย ไอเส็คได้ริเริ่มการรณรงค์ระหว่างประเทศหลายอย่าง และริเริ่มจากรากหญ้ามากมาย รวมทั้งการผลิตเครื่องมือทางด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อสร้างความรู้สึกผิดชอบให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคม

เฮเลนาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมในการหารือประเด็นเหล่านี้ เธอเป็นนักพูดและนักกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก มีบุคลิกที่อบอุ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับความตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริง และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ เฮเลนาสนับสนุนคนในท้องถิ่นให้จัดตั้งโครงการพัฒนาทางนิเวศวิทยาของลาดัก (Ladakh Ecological Development Project) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลสัมมาอาชีวะ (Right Livelihood Award) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖

เฮเลนาเป็นหนึ่งในบรรดานักคิดและนักกิจกรรมไม่กี่คนในวงการระหว่างประเทศที่ทำการต่อต้านกระแสของการทำให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization) และโลกาภิวัฒน์ (Globalization) รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มอำนาจให้ชุมชน เฮเลนามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประสบการณ์ตรงเป็นเวลาหลายสิบปีของเธอในลาดักซึ่งอยู่ตอนเหนือของอินเดีย ทำให้เธอมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในชุมชนแบบดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเห็นอกเห็นใจชุมชนแบบดั้งเดิมทั่วโลกอย่างยิ่ง

หนังสือเรื่อง อนาคตอันเก่าแก่ : บทเรียนจากวิถีธรรมชาติแห่งดินแดนธิเบตน้อย (Ancient Futures : learning from Ladakh) ของเธอได้กลายเป็นหนังสือกึ่งคลาสสิกที่ได้รับการแปลมากกว่า ๓๐ ภาษา ภาคที่เป็นวิดีทัศน์ก็แพร่หลายมาก โดยในนั้นแสดงให้เห็นถึงชนพื้นเมืองที่ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของการทำให้เป็นสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งและชัดเจนถึงแง่มุมในทางลบของการพัฒนา

หนังสือเรื่อง นำอาหารกลับบ้าน : ทางเลือกและทางรอดของเศรษฐกิจอาหารชุมชน ที่จัดพิมพ์ เป็นภาษาไทย โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวขององค์กรโลกบาลที่มีอำนาจในการควบคุมปัจจัยการผลิตในภาคการผลิตของเกษตรกรและอาหารท้องถิ่น ฉายให้เห็นความจริงเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและการเกษตรในโลกปัจจุบัน พร้อมเสนอทางออกโดยการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอาหารให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชนและชุมชนอีกครั้ง

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th