Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142600
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

21-10-2552 ประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. PDF พิมพ์ ส่งเมล

ประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เรื่อง มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคาร 12 ชั้น 9  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (วิทยาเขตรังสิต)  

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.. 2552 


กำหนดการ


 
8.30
- 8.40    กล่าวเปิดการประชุม
                    .ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว
8.40 - 9.00   การสร้างสันติภาพในฐานะกิจกรรมทางปรัชญา"
                    อาจารย์ มารค ตามไท  มหาวิทยาลัยพายัพ      หัวหน้าโครงการวิจัย
9.00 - 9.45   ข้อจำกัดของสังคมศาสตร์ในการศึกษาเรื่องสันติภาพ"
                                              อาจารย์ไชยันต์ รัชชกูล  มหาวิทยาลัยพายัพ
9.45 - 10.30 ความรู้ ความเชื่อ และการสร้างสันติภาพ"
                                              อาจารย์ สิริเพ็ญ พิริยจิตกรกิจ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 10.45               พัก
10.45 - 11.30    มิติทางวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ"
                        อาจารย์ สุชาติ เศรฐมาลินี     มหาวิทยาลัยพายัพ
11.30 - 12.30          อาหารกลางวัน
12.30 – 13.15  การแก้ไขความขัดแย้ง: อัตลักษณ์ ความเป็นอื่น และเรื่องเล่า”
                                                     อาจารย์ ปกรณ์  สิงห์สุริยา     มหาวิทยาลัยมหิดล
13.15 - 14.00  มุมมองทางศีลธรรมระหว่างวัฒนธรรมกับการสร้างสันติภาพ"
                                            อาจารย์ ปิยฤดี ชัยพร  นักศึกษาปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                             

หมายเหตุ
   การประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน ผู้ใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งความจำนงที่ คุณกานต์สินี จิรากุร (ผู้ประสานงานของโครงการ) เบอร์โทร  089-166-2978 เพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องเอกสาร และอาหารกลางวัน               

neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th