Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142608
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

05-12-2552 คุยกันด้วยหัวใจ PDF พิมพ์ ส่งเมล

 Image

คุยกันด้วยหัวใจ
กิจกรรมอบรมเรื่อง “การสื่อสารอย่างสันติ” ขั้นต้น (3 วัน)

การสื่อสารอย่างสันติ จะช่วยนำพาให้เรารับฟัง พูดด้วยความเข้าใจและรับรู้ความต้องการภายในใจกันอย่างแท้จริง บนฐานแห่งความรัก ความกรุณา ที่เป็นพื้นเดิมของทุกคน ปัญหาความขัดแย้งจักถูก คลี่คลายไปเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ก่อเกิดมิตรภาพที่ยั่งยืนลึกซึ้ง และร่วมกันสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการตอบสนองความต้องการของกันและกัน

วิธี การนี้มีพื้นฐานบนหลักการ Nonviolent Communication ของ ดร. มาแชล โรเซนเบอร์ก (www.cnvc.org) ผู้พัฒนาวิธีการสื่อสารนี้ จนได้รับการนำไปใช้ทั้งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล องค์กร สถาบันการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ บริษัทธุรกิจ การทำงานเพื่อสังคม หน่วยงานของรัฐ ในความขัดแย้งทางการเมือง คลี่คลายความขัดแย้งในหลากหลายประเทศ ฯลฯ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้
•    หัวใจหลักของการสื่อสารอย่างสันติ อันประกอบด้วย สังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และขอร้อง
•    การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความกรุณา
•    การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความต้องการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่จัดกิจกรรม  
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2552    สถานที่ : บ้านพักคริสเตียน (สีลม) กรุงเทพ  แผนทีี่่
เวลา เวลา 9.00-17.00น. ไปเช้า-เย็นกลับ

ผู้เข้าร่วม 20 คน มีคุณสมบัติดังนี้
1.    มีอายุระหว่าง 20-35 ปี
2.    เป็นนักศึกษา/คนทำงานภาคสังคม/คนทั่วไปที่มีประวัติการทำงานอาสาสมัคร
3.    เป็นผู้มีรายได้น้อยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสื่อสารอย่างสันติ
4.    สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 วันไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
(โครงการสนับสนุนค่าอบรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน แต่ไม่รวมค่าเดินทาง)

ทีมวิทยากร : เป็นผู้ฝึกฝนการเป็นกระบวนกรตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติ ในโครงการ “คุยกันด้วยหัวใจ : การสื่อสารอย่างสันติ คลี่คลายปัญหาด้วยความกรุณาและปัญญา” ได้รับทุนจากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2
ภายใต้การดูแลของ : กัญญา ลิขนสุทธิ์  ได้รับการฝึกอบรมด้านการสื่อสารอย่างสันติจาก Bay Area Nonviolent Communication และจบหลักสูตรจิตบำบัดที่เน้นศูนย์กลางที่ร่างกายจาก Hakomi Institute เคยเป็นอาจารย์สอนการสื่อสารด้วยความกรุณาและการโค้ชชิ่งสำหรับบุคคลและการ เปลี่ยนแปลงสังคมที่ State University of New York-Binghamton เป็นนักฝึกอบรมด้านการโค้ชชิ่ง การเป็นคนกลางและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นนักจิตบำบัดสำหรับบุคคล คู่รัก และครอบครัว

ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
หรือ ติดต่อ นา 084-665-3894   แฟกซ์ 02-235-3370
ส่งใบสมัครภายในวันที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552
** ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Image

Image

neg5.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th