Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142643
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

29-10-2552 การประชุมผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา PDF พิมพ์ ส่งเมล

  Image 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ

บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

การประชุมผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา

ณ โรงแรมตะวันนา บางกอก ห้องคริสตัล  ถนนสุรวงศ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2552  เวลา 08.30-17.30 น.

ความเป็นมา


     ผู้นำศาสนาและชุมชนศาสนาสามารถแสดงบทบาทที่สำคัญในช่วงเวลาของสงครามและสันติภาพ รวมทั้งในเวลาของการมีความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ กัน  ตั้งแต่การป้องกัน จนกระทั่งถึงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพให้บังเกิดใหม่ ภายหลังความขัดแย้ง

ผู้นำศาสนาระดับอาวุโสจากศาสนาพุทธ ฮินดู อิสลาม คริสต์ และศาสนาอื่น ๆ จากศรีลังกาและประเทศไทย จะพบปะกันในกรุงเทพฯ  ในวันที่ 29  ตุลาคม เพื่อที่จะนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเสริมสร้างบทบาทระหว่างศาสนาในการสนับสนุนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสันติภาพ

          องค์กร  “ที่ประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ” (The World Conference of Religions for Peace, WCRP / Religions for Peace) ซึ่งเป็นองค์กรพหุศาสนาที่ใหญ่ที่สุด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติ  ได้สนับสนุนการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้นในหลายประเทศ โดยใช้ชื่อเรียกว่า สภาศาสนสัมพันธ์ (Inter –religious Councils, IRC)  สภาศาสนสัมพันธ์ประกอบด้วย ผู้แทนอาวุโสจากชุมชนศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เสียงหนึ่ง จากศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ  แนวทางของสภาศาสนสัมพันธ์ คือการเจรจาไกล่เกลี่ย การต่อต้านแนวโน้มของความสุดโต่ง และการให้การศึกษาแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพลังทางศาสนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและก่อให้เกิดความร่วมมือ

          การประชุมผู้นำศาสนาไทย-ศรีลังกาครั้งนี้เปิดให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วม โดยจะจัดขึ้นที่โรงแรมตะวันนาบางกอก ในวันที่ 29  ตุลาคม 2552  ระหว่างเวลา 9.30 น. - 17.30 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2552 (ห้อง คริสตัล)
การประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำศาสนาอาวุโสจากประเทศไทยและประเทศศรีลังกา
8.30 – 9.30 น.
ลงทะเบียน
9.30 10.00 น.
การสวดมนต์จากผู้แทนศาสนาพุทธ  ฮินดู  มุสลิม  คริสต์ และศาสนาอื่นๆ (30 นาที)
10.00 – 10.10 น.
คำกล่าวต้อนรับ (10 นาที)
พระราชวราจารย์ ประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพจากประเทศไทย
10.10 10.25 น.
การกล่าวนำ (15 นาที)
สาธุคุณโคอิชิ ซูกิโน ผู้ช่วยเลขาธิการ จากองค์การประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ
10.25 10.50 น.
ปาฐกถานำ “บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ” (25 นาที) โดย นายธีระ  สลักเพชร  รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม
10.50 – 11.00 น.
คำกล่าว โดย ผู้แทนจากต่างประเทศ
สาธุคุณโนริโอะ   ซาไก    ประธานกิตติคุณและผู้ดูแลผลประโยชน์นานาชาติของ ริชโช  โกไซไก, ศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติ   ประเทศญี่ปุ่น (10 นาที)
11.00 11.10 น.
สาธุคุณ เวบจอหน์ แอล ฮอร์ฟยอร์ด   เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพยุโรป (10 นาที)
11.10 – 11.30 น.
มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพ จากประเทศศรีลังกา (20 นาที)
สาธุคุณโปรเฟสเซอร์แบลอัมวิลา  วิมลรัตนะ  ประธานสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศศรีลังกา
11.30 11.50 น.
มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพจากประเทศไทย (20 นาที)
นายจาตุรนต์  ฉายแสง  อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
11.50 13.30 น.
อาหารกลางวัน   (การสัมภาษณ์และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชน)
ช่วงที่  1  การจัดตั้งสภาศาสนสัมพันธ์และการดำเนินงาน
13.30-13.50
ประสบการณ์จากประเทศศรีลังกา (จะแจ้งภายหลัง)
13.50-14.10
ประสบการณ์จากประเทศไทย; ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
เลขานุการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย(20 นาที)
14.10-14.30
อภิปราย (20 นาที)
ช่วงที่  2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพหุศาสนาเพื่อสันติภาพ
14.30-14.50 น.
บทเรียนจากประเทศไทย; ดร. อิสมาแอล อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรรมการ IRC (ประเทศไทย) (20 นาที)
14.50-15.10  น.
บทเรียนจากประเทศศรีลังกา (20 นาที)
15.10-15.30 น.  
อภิปราย (20 นาที)
15.30 – 15.45 น.
พัก/อาหารว่าง
15.45 – 16.45 น.
ช่วงที่  3  อภิปรายและการจัดทำคำประกาศร่วมกัน (45 นาที)
16.45 – 17.30 น.
พิธีปิดประชุม (30 นาที)
สรุป และคำกล่าวปิด

ประสานงาน

นางสาวศิริพร  เพ็งจันทร์  089-587-5728
นางสาวใจสิริ  วรธรรมเนียม  086-331-1525

ผศ.ดร. ปาริชาด  สุวรรณบุบผา  081-984-6285

สำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  02-849-6074-5     

 

neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th