Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ปฏิทินกิจกรรม arrow 30-11-52 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553 Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142658
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

30-11-52 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ดัชนี บทความ
30-11-52 รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553
หน้า 2
 

เนื้อหาและกระบวนการอบรมในแต่ละหลักสูตร 

 

1.                   แนวคิดทฤษฎีด้านสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแย้ง

แนวคิดทฤษฎีด้านสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ในระดับบุคคลและระดับระบบสังคม แนวคิดญาณวิทยากับทฤษฎีสันติภาพ การใช้ความรุนแรงและการเลือกในการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

 

2.                   สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง

แนวคิดวัฒนธรรมที่สันติและสันติวัฒนธรรม  การเปลี่ยนภาพตัวตนของตนเองและผู้อื่น  การรื้อสร้างสังคมอันนำไปสู่สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง กรณีศึกษาการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในสังคม      

 

3.                   การสื่อสารอย่างสันติ

เทคนิคการดูแลอารมณ์ความรู้สึก หลักการของการสื่อสารอย่างสันติ การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรูปแบบต่างๆ การสื่อสารเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง การตอบการสื่อสารที่บั่นทอนชีวิตด้วยความกรุณา การเข้าใจความโกรธ เทคนิคการดูแลความโกรธ การสานสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี องค์ประกอบการสื่อสารอย่างสันติ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการและการขอร้อง การสร้างวิสัยทัศน์สู่สังคมอันสันติ  

 

4.                   การสานเสวนา

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่อและจุดยืนต่างกัน ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแสดงความรู้สึก ฟังเงื่อนไขปัจจัยของกันและกันอย่างลึกซึ้งด้วยความเมตตา ด้วยการไม่ตัดสินไว้ก่อน เพื่อเข้าใจกันอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้น โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีจุดยืนที่ต่างกันได้ นำไปสู่ความเข้าใจสภาวะและสถานการณ์ของเพื่อนผู้มีความเชื่อต่างจากตน จนกระทั่งอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ไปเป็นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากขึ้น 

 

5.                   การเป็นคนกลางตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติ

ทักษะการเป็นคนกลางทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งบนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจระหว่างคู่กรณี  การแปลความและทวนความ การขัดจังหวะ การปฐมพยาบาล การให้ความเข้าใจและการดูแลตนเองในฐานะคนกลาง  การรู้เท่าทันหลุมพรางของการทำหน้าที่คนกลาง    

 

6.                   กระบวนการกลุ่ม

ทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการ หรือการทำกระบวนการกลุ่ม  การตั้งคำถาม การจับประเด็น การสรุปประเด็น การสะท้อน เพื่อนำไปสู่การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความต่อเนื่องยั่งยืนและการขยายผล

 

1.       เกิดผู้นำด้านสันติวิธีหรือผู้ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ( change agent ) ในการจัดการความขัดแย้งให้เกิดขึ้นต่อ องค์กร ชุมชน และสังคมจำนวน 35 คน

 

2.       เกิดการนำชุดความรู้การฝึกอบรมด้านการจัดการความขัดแย้ง สันติวิธี ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการต่อยอดความรู้ได้อย่างไม่รู้จบ

 

3.       เกิดการขยายโอกาสแก่บุคลากรที่ทำงานด้านการจัดการความขัดแย้งในบริบทต่างๆได้มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง และสันติวิธี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

4.       สามารถสร้างเครือข่ายให้ผู้ที่ทำงานด้านการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีได้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงงานระหว่างกันขึ้น ทั้งในและนอกองค์กรของตนเอง 

 

กรุณาติดต่อกลับที่

 

อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้ประสานงาน

999 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดีชั้น 2
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์  0-2849-6072-4  โทรสาร 0-2849-6075

เว็บไซต์ http://www.peace.mahidol.ac.th/th
http://www.semsikkha.org/

อีเมล ,

 

 neg4.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th