Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภารกิจ arrow โครงการ arrow รายการพันแสงรุ้ง arrow ตัวอย่างรายการพันแสงรุ้ง ปี 2553 Tuesday, 29 September 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4105439
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายการพันแสงรุ้ง ปี 2553 PDF พิมพ์ ส่งเมล

Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 49: ชุมชนคนคอน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 50: เกลอเขา เกลอเล
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 51: นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำสายบุรี
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 52: พรุลานควาย
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 53: ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำสายบุรี
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 54: กือเม็งแห่งรามัน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 55: การพัฒนาที่ชาวบ้านชอบ-ไม่ชอบ ในลุ่มน้ำสายบุรี
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 56: นครน่าน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 57: ประชาคมน่าน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 58: ไทลื้อ เมืองน่าน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 59: ขับลื้อเมืองน่าน

Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 60: พิธีกินดอกแดง ลัวะหนองน่าน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 61: ลัวะป่ากำ ระกำ
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 62: ดนตรีแห่งชาติพันธุ์
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 63: เหวียดเกี่ยวในอิสาน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 64: ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 65: ภาษาเวียดนาม 
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 66: เต๊ดกับจิตวิญญาณบรรพชน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 67: เวียดนามชวนชิม
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 68: ตรุษแสก
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 69: พิธีกำฟ้าไทยพวนบ้านทราย


Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 70: โส้กุสุมาลย์
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 71: โส้ทั่งบัง
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 72: โส้พลังผีพลังคน
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 73: จากกาเม็งเป็นกือเม็ง
Image พันแสงรุ้ง ตอนที่ 74: เยือนปัตตานี
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 75: ผู้ไทบ้านโนนยาง
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 76: เลี้ยงผีผู้ไท
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 77: เอาฮูปเอาฮอย
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 78: ฝนแรกของกูยบ้านตรึม
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 79: สืบสานล้านนา


Image พันแสงรุ้งตอนที่ 80: ครูล้านนา
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 81: งาก๊องแบละอ่อ ฉันคือคนกว๊อง
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 82: ชาวอาวแห่งอุษาคเนย์
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 83: อังกามี่ในนากาแลนด์
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 84: สายใยไทยนากา
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 85: ระหว่างทาง-เดินสันติปัตตานี
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 86: 1,100 กิโลเมตร สู่สันติปัตตานี
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 87: อาข่าในมายาคติ
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 88: โลกของอาข่า

Image พันแสงรุ้งตอนที่ 89: โล้ชิงช้า
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 90: อ่าข่าย้อง
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 91: อ่าข่าเมือง ในเชียงใหม่
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 92: บ้านกาลอ
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 93: ดนตรีมอญในสังคมไทย
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 94: พิธีศพมอญ
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 95: รำผีมอญ
Image พันแสงรุ้งตอนที่ 96: ลูกมอญเลือดมอญ


neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th