Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142681
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

28-3-2553 เชิญชม ดนตรีชาติพันธุ์ พันแสงรุ้ง PDF พิมพ์ ส่งเมล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ชวนฟัง

ดนตรีชาติพันธุ์

วันที่ 28 มีนาคม 2553 เวลา 16.00-18.00 น. 
ที่หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ศาลายา  

 

ผู้ร่วมแสดงจากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ปกาเกอะญอ ดาระอั้ง ม้ง ลั่วะ และไทใหญ่
เชิญรับชมและประทับใจกับดนตรี และสีสันอันหลากหลาย

บัตรราคา 500/300 นักเรียนนักศึกษา 100 บาท
สนใจติดต่อสอบถามที่ 02-8496072-4 
หรือ 02-5701120-3 
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมที่ชวนเข้าร่วมฟรี เช่น
นิทรรศการ ภาษา ดนตรี ชาติพันธุ์ ตั้งแต่ 25-28 มีนาคม
ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ ในการสานเสวนา ดนตรีสันติวัฒนธรรม วันที่ 28  มีนาคม เวลา 14.00-15.30 น.
การออกร้านจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานและกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ  
 
ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะ
ที่นั่งมีจำนวนจำกัดมาก รีบจองด่วน

 

Image

 

 จัดโดย

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล/ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย /มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล /บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด   / ชุมชนคนรักป่า

แนวคิดหลัก

 มนุษย์ต้องการพื้นที่ที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของได้ ไม่เฉพาะพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่จะสามารถยืนยันความเป็นตัวตนของตนเองได้ สามารถบอกได้ว่าตนเองเป็นใคร บอกเล่าเรื่องราวแบบแผนการดำรงชีวิต ภูมิปัญญา วิธีคิด วิถีปฎิบัติ ความเชื่อที่ยึดถือ รวมทั้งภาษาพูดภาษาเขียน ที่ถูกถ่ายทอดสืบเนื่องมาจากเชื้อสายของบรรพบุรุษ ดนตรีเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่ทำหน้าที่หลากหลาย เป็นสื่อในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งบรรเทิงที่สร้างความสุข ความมีชีวิตชีวา ปลุกเร้าอารมณ์ให้คล้อยตามยามที่ต้องการเสริมกำลังใจ หรือแม้แต่ใช้ประกอบในการรักษาเยียวยาความเจ็บไข้ แต่ไม่ว่าดนตรีจะทำหน้าที่อะไรในบริบทนั้นๆ ดนตรียังถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคน ผ่านเสียงที่ร้อยเรียงอย่างตั้งใจ สะท้อนความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์ในความหลากหลายที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ ดนตรียังสามารถเชื่อมร้อยความต่างนั้นให้ยังคงเห็นความงดงามที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และผสมผสานกลมกลืนความต่างกันนั้นได้อย่างลงตัว ดนตรีเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นความคิดวิถีปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตร

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด และชุมชนคนรักป่า  จึงร่วมกันจัดงานดนตรีชาติพันธุ์(Ethnic Music Concert) เพื่อให้ดนตรีที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านเครื่องดนตรีประจำชาติพันธุ์ โดยนักดนตรีชาวปกาเกอะญอ ม้ง ดาระอั้ง และลั๊วะ

ดนตรีนำเสนอความแตกต่างและการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ สะท้อนให้เห็นวิธีคิดและวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เน้นการสร้างบรรยากาศของความสุข มีชีวิตชีวา และความเข้าใจกัน ผู้ชมมีส่วนร่วมไปกับนักดนตรีและการแสดง เรียนรู้ความหมายและคุณค่าของดนตรีชาติพันธุ์ไปพร้อมๆกับความบันเทิง

 

 

 รูปแบบของงาน

 เป็นงานที่สร้างบรรยากาศของความสุขและฉันมิตร ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมไปกับการแสดง และในความบันเทิงมีการสอดแทรกความรู้เรื่องวัฒนธรรมชาติพันธุ์ นอกจากการแสดงดนตรีแล้วยังมีการจัดนิทรรศการ และเวทีสานเสวนา

 การแสดง ‘พันแสงรุ้ง : ดนตรีชาติพันธุ์จัดในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ที่หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบการแสดง 16.00-18.00 น. ราคาบัตรใบละ 300, 500, และบัตรVIPผู้สนับสนุนการจัดงาน (นักเรียน/นักศึกษา100บาท)

นิทรรศการ ‘ภาษาดนตรีชาติพันธุ์เริ่มเปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2553  ที่ห้องนิทรรศการ อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวทีสานเสวนา ‘ดนตรีสันติวัฒนธรรมวันที่ 28 มีนาคม 2553  เวลา 14.00-15.30 น. ที่ร้านmusic square  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th