Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก arrow ภาพกิจกรรม arrow อบรม Peaceful Communication กัมพูชา Sunday, 25 October 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4120996
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อบรม Peaceful Communication กัมพูชา PDF พิมพ์ ส่งเมล
อบรม Peaceful Communication กัมพูชา


6-13 กันยายน 2553 ศพส.ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรกระบวนกรจัดอบรมเรื่อง ‘Peaceful Communication’ ที่จังหวัดกัมปงธม ประเทศกัมพูชา ผู้ที่มาร่วมอบรมเป็นยุวชน ชาวบ้าน และคณะกรรมการของวัดคาทอลิก (Catholic Church Kampong Roteh) ที่อยู่ในเขตจังหวัดกำปงธม จำนวน 45 คน การอบรมนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกัน เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติ และจัดกระบวนการสานเสวนา สิ่งที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการเรียนรู้จักทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์และสามารถป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเบื้องต้นได้ หลังการอบรมทีมกระบวนกรยังได้มีโอกาสลงพื้นที่ในชุมชนดั้งเดิมคือ หมู่บ้านกำปงโก วิถีชีวิตของชาวบ้านทำนาและจับปลา และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยากจน

พรพิมล พลพร้อม มนธิภา ยิ้มย่อง – รายงาน
neg3.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th