Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142506
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

25-7-54 เปิดตัวหนังสือ ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ PDF พิมพ์ ส่งเมล
วัตถุประสงค์
๑)  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หนังสือ "ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้" สู่สาธารณชนในวงกว้าง
๒) เพื่อเชิญชวนให้มีการถกแถลงอภิปรายเรื่องปัญหาและภาพอนาคตของจังหวัดชายแดนใต้ 
ผู้จัดประชุม :    โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนับสนุน :   มูลนิธิคอนราดอาเดเนาวร์
วัน เวลา สถานที่ :  ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท
ผู้เข้าร่วมประชุม :  นักวิชาการ นักปฏิบัติ ข้าราชการ และสื่อมวลชน จำนวน ๘๐ คน
neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th