Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Tuesday, 29 September 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4105422
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เอกสารการเรียนการสอนรายวิชาเลือก PDF พิมพ์ ส่งเมล

รายการไฟล์สำหรับดาวน์โหลด 

รายวิชา PBPS 101

(ปรับปรุงล่าสุด 12 พ.ค.2555)

1.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

2.ปรัชญาและสันติภาพ

3.ญาณวิทยา Epistemology

4.ความขัดแย้ง โดย อ.โคทม อารียา

5.การวิเคราะห์ความขัดแย้ง โดย อ.โคทม อารียา

6.การวิเคราะห์ความขัดแย้ง โดย อ.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

7. การแก้ไขและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง โดย อ.โคทม อารียา

8. มองโลก มองตัวเรา  โดย อ.โคทม อารียา

9. การสื่อสารอย่างสันติ โดย อธิษฐาน์ คงทรัพย์

10. การสานเสวนา โดย อธิษฐาน์ คงทรัพย์

11. ตาราง "เจ้าบ้าน" (ผู้รับผิดชอบอ่านเอกสารมาเล่าให้เพื่อนฟัง) สำหรับการเรียนหัวข้อ "ความรุนแรง", "ความขัดแย้ง", "สันติวิธี" กับ อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ค.2555)

12. ความรุนแรงในสังคมไทย โดย อ.โคทม อารียา

13. สันติวัฒนธรรม โดย อ.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์รายวิชา PBPS 102 (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554)

(ปรับปรุงล่าสุด 12 พ.ค.2555)

 1. ศุกร์ 20 เม.ย.2555 - การก่อการร้าย
 2. จันทร์ 23 เม.ย.2555 - สันติภาพ : ปรัชญาและประวัติศาสตร์
 3. ศุกร์ 27 เม.ย.2555 - มนุษย์ในปรัชญาที่ไม่ใช่ตะวันตก
 4. จันทร์ 23 เม.ย.2555 - มนุษย์ในปรัชญาตะวันตก

 5. ศุกร์ 4 พ.ค.2555 - ความทนกันได้/ขันติธรรม (toleration)
  • ชิ้นที่ 1 : หัวข้อที่ 1-3; หน้า 1-8
  • ชิ้นที่ 2 : หัวข้อที่ 4; หน้า 8-17
  • ชิ้นที่ 3 : หัวข้อที่ 5; หน้า 18-26

 6. จันทร์ 14 พ.ค.2555 - ความเป็นธรรม
  • ส่วนที่ 1 ความยุติธรรมแบบเสรีนิยม หน้า 81-93
  • ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมแบบมาร์กซิสต์  หน้า 94-114
   (จบก่อนย่อหน้า"เราได้พิจารณา..." - ไม่ต้องอ่านย่อหน้านี้)
  • ส่วนที่ 3 ความยุติธรรมแบบสัญญาประชาคม หน้า 114
   (เริ่มที่ย่อหน้า "เราได้พิจารณา...") - หน้า 135

 7. อังคาร 15 พ.ค. 2555 (เช้า)  - การเมืองไทย#1

 8. อังคาร 15 พ.ค. 2555 (บ่าย) - การเมืองไทย#2
  • ชิ้นที่ 1 : หัวข้อที่ 1-4; หน้า 3-16
  • ชิ้นที่ 2 : หัวข้อที่ 5-7; หน้า 17-30
  • ชิ้นที่ 3 : หัวข้อที่ 8-10; หน้า 30-45

 9. ศุกร์ 18 พ.ค. 2555 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
 10. จันทร์ 21 พ.ค. 2555 - GMOs & ทรัพยากรชีวภาพไทย
 11. ศุกร์ 25 พ.ค. 2555 - สงครามและความรุนแรง
 12. จันทร์ 28 พ.ค. 2555 - สันติวิธี & อารยะขัดขืน
 13. ศุกร์ 1 มิ.ย. 2555 - จินตนาการใหม่ความเป็นไทย & สรุปวิชา!!

neg2.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th