Ortho TriCyclen-LO

arrow หน้าแรก Wednesday, 02 December 2020  
 
<---ตั้งแต่ ก.ค. 54 ศูนย์ฯสันติวิธีและศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานเป็น "สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส.)"แล้ว
Search this site
จุลสารสานสันติ
ลุ่มน้ำสายบุรี
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 4142454
ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

21-8-2555 ค่ายศิลปะกับสันติภาพ PDF พิมพ์ ส่งเมล

 Image

จุดประสงค์

ให้คนที่สนใจศิลปะ ไปเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง “ศิลปะกับสันติภาพ” รับเพียง 20 คน มีค่าเดินทางและค่าอาหารให้ฟรี (6 คืน 7 วัน) ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ. แว้ง จ. นราธิวาส โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เน้นการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับสันติภาพ

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วม ดังนี้

1. มีความสามารถทางศิลปะ อย่างน้อย 1 ประเภท (วรรณศิลป์, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, ศิลปะการละคร)

2. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีจิตอาสา ในการทำงานด้านสันติภาพ

3. ผู้เข้าร่วมนำผลงานตนเองมาแสดง แลกเปลี่ยน และสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ ในระหว่างอยู่ร่วมกัน

4. ให้นำเครื่องมือประจำกายแบบพกพาสะดวก สำหรับการทำงานสร้างสรรค์ในแต่ละวันของการเข้าค่าย ได้แก่ อุปกรณ์ในการทำงานศิลปะ เช่น ดินสอ เครื่องดนตรี พู่กัน สี ฯลฯ (เรามีเตรียมไว้ให้แค่ สีน้ำ พู่กัน กระดาษปอนด์ ดินสอ Drawing อย่างละนิดละหน่อย)

5.  ทุกคนจัดเตรียมสื่อ/เพลง/ศิลปะอื่นๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ (เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน)

6. เตรียมของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับ 7 วัน

7. ร่วมวางแผนขับเคลื่อนศิลปะเพื่อสันติภาพด้วยกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปอีกได้บ้าง

8. ผู้สนใจเข้าร่วม โปรดส่งเอกสาร ดังนี้

- กรอบใบสมัคร (ติดต่อขอรับได้ที่คุณพลธรรม์ จันทร์คำ)

- ส่งความเรียงขนาดสั้น 1 หน้า A4 ชื่อ ศิลปะกับสันติภาพพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

- ส่งผลงานสร้างสรรค์ที่สุดยอดดดดดดของตนเอง เพื่อแสดงถึงทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ (วรรณศิลป์, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, ศิลปะการละคร) โดยสะท้อนถึงเรื่องราวของสันติภาพ (วรรณศิลป์ อาจเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือผลงานที่พิมพ์เป็นเล่มแล้ว, ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการละคร สามารถส่งมาได้ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือต้นฉบับจริง แล้วแต่ความสะดวก)

- หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พลธรรม์ จันทร์คำ โทร : 089-6458261 อีเมล หรือที่ พลธรรม์ จันทร์คำ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะกับสันติภาพ”

วันที่ 21-27 สิงหาคม 2555

ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

***************************

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2555

10.00-11.00 น.             เช็คอินเข้าที่พัก

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. แนะนำตัวกันก่อน มีใครมากันบ้าง

14.00-15.00 น. ชี้แจงโครงการ กำหนดการ และการอยู่ร่วมกัน

16.00-17.30 น. แสดงความคาดหวัง ความต้องการ แนะนำสถานที่

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น. สนทนาก่อนนอน/ดูหนัง

วันที่ 22 สิงหาคม 2555

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30-10.00 น. ลงทะเบียน/สนทนาสันติภาพ “อะไรคือสันติภาพ”

10.00-12.00 น. เข้าใจสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. ศิลปะทำอะไรได้บ้าง ดับไฟใต้ได้ไหม

14.00-17.00 น. “จินตนาการสู่สันติภาพ หมายเลข 1” (ทำงานสร้างสรรค์)

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น. ราตรีหรรษา (การนำเสนองานศิลปะ)

21.00 น.           นอน

วันที่ 23 สิงหาคม 2555

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30-10.00 น. ลงทะเบียน/ทบทวนจินตนาการสู่สันติภาพ

10.00-12.00 น. จับคู่/แบ่งกลุ่ม รู้ฉัน รู้เธอ

13.00-17.00 น. “จินตนาการสู่สันติภาพ หมายเลข 2” (ทำงานสร้างสรรค์)

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น. ราตรีหรรษา (นำเสนองานศิลปะ)

21.00 น.           นอน

วันที่ 24 สิงหาคม 2555

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30-10.00 น. ลงทะเบียน/ทบทวนจินตนาการสู่สันติภาพ

10.00-12.00 น. จับคู่/แบ่งกลุ่ม รู้ฉัน รู้เธอ

13.00-17.00 น. “จินตนาการสู่สันติภาพ หมายเลข 3” (ทำงานสร้างสรรค์)

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น. ราตรีหรรษา (นำเสนองานศิลปะ)

21.0    น.            นอน

วันที่ 25 สิงหาคม 2555

สันติภาพออกแบบได้

จัดตั้งกลุ่ม

สร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำงาน งบประมาณที่กลุ่มต้องใช้

สร้างโครงการร่วม ปฏิบัติการเชิงทดลอง

วันที่ 26 สิงหาคม 2555

สันติภาพออกแบบได้

วันที่ 27 สิงหาคม 2555

นำเสนอผลงาน/วางแผนปฏิบัติการขั้นต่อไป


neg1.jpg
 
ดาวน์โหลด
ปฏิทินงานสถาบัน
พบกับเราที่ Facebook
พบกับเราที่ Twitter
เว็บเครือข่าย
บลอกสันติวิธี
หนังสือฟรี
top
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2849 6072-5 โทรสาร: 0 2849 6075 อีเมล: pewww@mahidol.ac.th